Pirkėjas, kurio apmokėjimo už produktus suma viršyja 100€, turi teisę į nemokamą prekių pristatymą

Klientas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą bei įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis yra pateikiamas suformavus užsakymą. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui per 1-8 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo, jei nesusitarta kitaip.

Prekių kiekį ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.

Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes.
Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Prekių gavimo dienos.

Kitaip laikoma, kad preke Klientas patenkintas ir neturi jokių priekaištų Pardavėjui.

Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą. Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių.

Klientui apmokėjus už Prekes Pardavėjas Klientui išsiunčia PVM sąskaitą-faktūrą.

Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Klientui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

Užsakymai priimami kasdien, tačiau vykdomi tik darbo dienomis.